Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Localizare

 

PREZENTARE GENERALA A COMUNEI FRUMUSANI
Cod SIRSUP : 102945

Comuna Frumușani , face parte din județul Călărași. Se află așezată de o parte și de alta a DN 4 (București-Oltenița), între kilometrul 18 și kilometrul 26, în sud-estul țării. Este alcătuită din satele: Frumușani, Pădurișu, Orăști, Pasărea, Postăvari Pițigaia.

În cadrul județului Călărași, comuna Frumușani este amplasată  în partea de nord-vest a acestuia, la intersecţia paralelei de  44⁰27' latitudine N cu meridianul de 26⁰43' longitudine E, la o distanţă de aproximativ 24 km sud de capitala ţării şi la 14 km nord de oraşul Budeşti, fiind străbătută de la nord-vest  la sud-est  de pârâul Câlnău (fig.1).

Fig.1-Poziția geografică a  comunei Frumușani în cadrul județului Călărași

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nord se învecinează cu orașul Popești-Leordeni și comunele Glina și Cernica ( județul Ilfov), la vest cu comunele Berceni (județul Ilfov), Vărăști și Valea Dragului  ( județul Giurgiu), la est cu comunele Fundeni, Plătărești  și Vasilați (județul Călărași),  iar la sud cu oraşul Budeşti ( județul Călărași) și comuna Herăști (județul Giurgiu) (fig. 2).

Fig. 2- Comuna Frumușani. Limitele  și vecinii

Alungit de la nord-vest către sud-est, teritoriul comunei studiate ocupă în cadrul acestor limite, o suprafață de aproximativ 7292  ha, cu o lungime de 10,75 Km pe direcția NV-SE și o lățime cuprinsă între 3,5 -10,5 Km, pe direcția vest-est.

Localitatea se află așezată în Câmpia Câlnăului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei. Câmpiei Câlnăului îi corespunde interfluviul Argeș-Dâmbovița , fragmentat în zona comunei de apa râului Câlnău, afluent pe dreapta al râului Dâmbovița.

Altitudinile medii pe teritoriul comunei oscilează între 50-65 m, cele maxime ajung la 72,6 m în hotarele pădurii Pițigaia de Sus din Câmpia Câlnăului, la est de satul Postăvari, iar cele minime coboară la 39 m în arealul lacului Tătarului din Lunca Dâmboviţei (la sud-est  de vatra satului Pițigaia).

A apărut ca unitate administrativă prin Legea Comunală din 1864, anterior fiind sat.Tot prin această lege  s-a înființat și comuna Știubei-Orăști, unitate administrativ-teritorială desființată în anul 1968 când s-a unificat cu actuala comună Frumușani.

Comuna Frumușani se încadrează din punct de vedere economico-geografic în Regiunea Sud-Muntenia, zonă de influență activă.  Situarea teritoriului studiat într-o zonă de puternică dezvoltare economică, exercitată de centrul industrial București se manifestă într-un mod substanțial asupra structurii peisajului înconjurător. Important pentru comuna noastră este că, aceasta se găsește și într-o zonă de maximă utilizare a terenurilor agricole.

@2024

Meniu