Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consilieri locali

            Consiliul local al comunei Frumușani, județul Călărași a fost validat la data de 20.11.2021  si este format din 15 consilieri locali.

            Consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (art.129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ)

CONSILIERI LOCALI

VICEPRIMAR

DUMITRU ION

CONSILIER LOCAL

TOLONTAN FLORICA

CONSILIER LOCAL

CEARĂ NICOLETA

CONSILIER LOCAL

MIHALACHE MARIN

CONSILIER LOCAL

MARIN NICOLAE

CONSILIER LOCAL

IONIȚĂ MIHAIL

CONSILIER LOCAL

ION MARIAN

CONSILIER LOCAL

ZANFIR CRISTIAN

CONSILIER LOCAL

LĂZĂRESCU NICULAE

CONSILIER LOCAL

PENE GEORGE

CONSILIER LOCAL

DAICIU MIRCEA

CONSILIER LOCAL

STAN FLORIN ADRIAN

CONSILIER LOCAL

SAVANCIU EDUARD MIHAI

CONSILIER LOCAL

TĂNASE VASILE

CONSILIER LOCAL

STAN GEORGETA

@2024

Meniu