Comisii de specialitate

TABEL NOMINAL
privind componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Frumusani

Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociala, activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica si de disciplina :

 

Comisia pentru agricultura, protectia mediului, gospodarie comunala, comert, servicii, amenajarea teritoriului si urbanism:

 

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, munca si protectie sociala, activitati sportive si turism:

 

Comisia pentru administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

 

 

 @2022

Meniu