Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comisii de specialitate

TABEL NOMINAL
privind componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Frumusani

Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociala, activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica si de disciplina :

 

Comisia pentru agricultura, protectia mediului, gospodarie comunala, comert, servicii, amenajarea teritoriului si urbanism:

 

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, munca si protectie sociala, activitati sportive si turism:

 

Comisia pentru administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

 

 

 @2024

Meniu